Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”

Jan 16, 10 | | 13,299 views | 1 CommentShare |
(theo lời giải của Tế Công Hoạt Phật trong quyển Đa Nghĩa căn bản)

Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”


Dao 1


Khi Trời Đất chưa thành chưa lập,
Cõi không gian chưa sấp chưa bày,
Hồn nhiên một “KHÍ” sâu dày,
Vô hình, vô sắc, tuyệt tài chí hư.
Không tên tuổi cũng như vô thủy,
Không tận cùng tức thị vô chung,
Ngôn ngữ không thể hình dung;
Lão-Tử tạm gọi phải dùng “Vô Danh”
Muốn tạm hiểu vẻ hình tròn trịa (O)
Là “Chân Không” ý nghĩa phi thường,
Vòng tròn không có biên cương;
Tiểu vô nội, đại vô ngoại, thường chí linh.
Bản thề “ĐẠO” chân tình Vô Hữu,
Hữu trong Vô thành tựu sắc hình,
Vô gom vạn Hữu, vạn linh;
Vũ trụ vạn vật hữu hình từ Vô .
Một hình tròn hình đồ “Vô-Cực” (O)
Tượng trưng cho Chủ Lực Tịnh Năng
Vô cực động, “Nhứt” lẽ hằng ( ___ )
Nhứt là “Thái-Cực” quyền năng vô cùng.
Nhứt thu gọn đại hùng một điểm (.)
Chân lý này tìm kiếm sao ra
Không sanh Một, Một, Hai, Ba;
Đại-Đạo Vô-Cực cao xa tuyệt vời .
Lão, Phật, tạm dùng lời gọi “ĐẠO
Tìm Lý chơn Nho-Giáo gọi “THIỀN
ĐẠO sinh vạn vật vô biên;
Bao hàm vạn tượng Huyền-Thiên chủ quyền.
Ở Trời gọi là giềng “Thiên Lý”
Ở Đất là “Địa Lý” tự nhiên,
Ở Người “Tánh Lý” diệu huyền,
LÝ là “Đạo Lý” vô biên, vô cùng.
Hiểu nghĩa chung, Tánh tùng Thiên-Lý,
Tánh trời là vô thủy, vô chung,
Thiên-Mạng là Tánh Đại-Đồng;
Trời ban nhơn loại khắp trong cõi đời .
Là Linh vật, con Người có Tánh,
Tánh qui về đạo hạnh thuần dương,
Thiên-Tánh siêu thoát phi thường,
Lập ngôi Tiên Phật hiển dương muôn đời .
Nói tóm lại, con Người có Đạo,
Đạo con Người do Tạo Hóa ban,
Cõi thế tạo lập Niết-Bàn;
Tức là “Thiên – Tánh” qui hoàn Bổn Nguyên.

Bổn – Nguyên từ “ĐẠO” phát sinh ra,
Lý Tánh qui hoàn tiến hóa xa,
Xa trở về nguồn qui hiệp “ĐẠO”;
Hành trình diệu vợi trở về nhà .
Nhà “PHẬT-THÁNH-TIÊN” hiệp một nhà,
Ba Ngôi hiệp Một ấy quyền “CHA”
CHA là Chủ Tể trong Trời Đất,
Người thọ “Linh Quang” ấy ngọc ngà.

Ngọc ngà trau chuốt gọi là “TU
Giải nghiệp cho Hồn thoát ngục tù,
Thoát khỏi luân hồi rồi tiến hóa;
Nhà Tiên cửa Phật khỏe muôn thu.

THIỆN TRUNG
Fountain Valley, California ngày 03-04-2001
Trích: Tiểu Sử và Nhiệm Vụ của Cửu Vị Tiên Nương trong Tam Kỳ Phổ ĐộXem các bài viết trích cùng sách:

Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài
Cửu Vị Tiên Nương – Tiểu Sử và Nhiệm Vụ
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
ĐẠO LÀ GÌ?
Phải Thương Đồng Loại
TU LÀ GÌ?
Ta có nên TU một mình không?
Tại Sao Ta Phải Lập Công Quả?
Kinh Kệ
Phạm Vong Cần Phải Cầu Siêu
Cúng Tế
Kiếp Người
Luận Về Sự Chết
Kiếp Luân Hồi
Nhơn quả
Phật Thầy Tây An
MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY
Mười Điều Tâm Niệm
Người Trở Về Từ Cõi Chết (Bác Sĩ Trần Văn Quốc đắc vị chơn thường Đạo Sĩ)
Quê Hương Xưa
Thi Bài Quê Hương Xưa


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Comments (1)

 

 1. Thái Dương Thanh says:

  ĐẠO LÀ GÌ
  THI
  Cao thượng làm nên đạo đức cao.
  Đài sen đỡ gót kẻ anh hào.
  Giáo dân tiến bước đường tu niệm.
  Chủ đích Đại Đồng Thế Giới rao.
  BÀI
  Đạo là chỗ hư vô chi khí.
  Đạo chứa nhiều huyền bí bên trong.
  Làm người muốn đặng rõ thông.
  Đạo diệt nhơn dục tâm không rõ tường.
  Đạo không thể đo lường bằng mắt.
  Đạo không màu không sắc không âm.
  Nhưng mà đạo ở nơi tâm.
  Tùy người sử dụng đạo nắm thấp cao.
  THanh cao đến động đào an hưởng.
  Thấp hèn cam chịu vướng khổ đau.
  Hai đường vinh nhục bước vào.
  Cũng do duyên nghiệp từ bao nhiêu đòi.
  Luật nhân quả lưới Trời lồng lộng.
  Mà không qua lọt cọng nhỏ lông.
  Nhân nào quả nấy do trồng.
  Trồng chi hưởng nấy đừng thoát qua.
  Đạo dẫn dắt người ta tiến bước.
  Phải cố công mới được thưởng ban.
  Còn như buông thả mơ màng.
  Thì không thoát khỏi sáu đàng trầm luân.
  Long Hoa muốn tưng bừng vui hưởng.
  Phải quên mình bành trướng Đạo Cao.
  Giúp người thoát khổ mau mau.
  Chần chờ chậm bước khổ đau cận kề.
  Long Hoa Hội muốn về tham dự.
  Phải hy sinh quên sự tử sanh.
  Lập công bồi đức hùng anh.
  Đem về hạnh phúc an lành ấm no.
  Long Hoa Hội muốn cho mặt.
  Phải tu hành cho đắc mới nên,
  Tam công trọn vẹn là nền.
  Quên mình cứu khổ lên đền Đài Cao.
  Hãy thương yêu cùng nhau dìu dắt.
  Hiệp chung hòa thì ắt thành công.
  Cùng nhau chung một tấm lòng.
  Theo Thầy một dạ thoát vòng đắng cay.
  THI
  Việt Nam hữu phước đạo Trời khai.
  Chỉ rõ cho người chỗ đúng sai.
  Muốn đặng vĩnh tồn mau tiến bước.
  Học cho rõ thấu Đạo Cao Đài.

Leave a Reply