MEET YOUR MEAT

Jan 12, 10 | | 8,199 views | No Comments



Share |






MeetYourMeat

… Lòng Trời Đất thương đều muôn vật
Đức háo sanh Tiên, Phật một màu,
Thượng cầm, hạ thú lao xao
Côn trùng, thảo mộc, loài nào chẳng linh.
Nó cũng muốn như mình đặng sống
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi
Bền công kinh sách xem coi
Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan.
Chớ kiếm thế gọi ngoan xảo trá
Lưới rập chim, thuốc cá, đốt rừng
Thương thay phá noãn lẫy lừng
Tội căn báo ứng biết chừng nào an…

Trích: KINH SÁM HỐI – KINH THIÊN ĐẠO





http://video.google.com/videoplay?docid=2273569508770398194

Meet Your Meat



Title: “Meet Your Meat
Author/Producer: People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)

Description: 13-minute documentary showing typical factory farming and slaughterhouse practices. The video that all meat-eaters should watch and every vegetarian should own, “Meet Your Meat” narrated by Alec Baldwin, covers each stage of life of animals raised for food.

YouTube Preview Image

GLASS WALLS



LỢI ÍCH CỦA SỰ ĂN CHAY
NGÀI BẢO PHÁP NÓI VỀ ĂN CHAY




Leave a Reply