10 CỬA ĐỊA NGỤC – Điện thứ 4

Jan 11, 10 | | 5,657 views | 1 CommentShare |


Ngũ Quang Vương, Ngũ Quang Vương làm chủ hợp đại địa ngục. Sự khổ của đại địa ngục này còn khổ hơn 2 ngục trước sự thống khổ vô biên, tội nhân đọa vào địa ngục này là lúc sanh tiền vui thích giết hại, trộm cướp, tà hạnh, tam nghiệp, nhìn thấy địa ngục này tội nhân bị lửa thiêu đốt toàn thân, mắt rơi quả lệ, lệ này là lửa liền thiêu đốt thân đó, người diêm la lại chẻ mắt ấy ra, lại còn lấy lưỡi hái cắt đồng dùng kèm nóng banh hộ mông ra lấy chì nóng đổ vào bên trong thân, bên ngoài lửa thiêu đốt, nội ngoại cực nóng thật là đau khổ, như vậy trãi qua trăm ngàn năm tội nghiệp mới tiêu hết. Nếu được làm người thường có chứng bịnh ăn không tiêu hoặc thân thể gày ốm hoặc có tướng mạo xấu xí…

1 2Tiêu chảm địa ngục là địa ngục chém chặt: lúc sanh tiền giả làm đạo sĩ hoặc giả làm thần thánh, làm phép lường gạt tài sản của chúng sanh. Ngọc chuẩn nói không kính thiên địa thần minh đều đọa vào ngục này, đơn giản mà nói, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, không chân quí nguồn nguyên liệu tức là không kính thiên điạ. Người thông thường hiện nay chẳng có khái niệm kính sợ thiên địa, có rất nhiều tai nạn thiệt hại kỳ thật đều do nhân tố con người làm ra, thí như khai thác núi rừng, nguồn nước, đều bị ô nhiễm.

3 4Bạc thiệt địa ngục là địa ngục kéo lưỡi: Phật dạy kẻ ưa nói lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ hoặc cống cao phỉ bán kinh đạo, đố kỵ người có đức độ tài năng, ỷ thế cậy tài khinh người thì đọa vào địa ngục này. Quỷ tốt trong ngục kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt đốt nóng kéo lưỡi đức đoạn, sắt nhọn đốt nóng đâm vào cổ họng khiến cho người muốn chết cũng không được, thống khổ muôn lần không kể xiếc, cho đến ngàn vạn năm mới hết, khi được làm người quả báo nhiều bịnh căm ngọng, không thể nói chuyện, nhìn thấy cảnh địa ngục này khiến cho chúng ta được khải thị rất sâu, tội báo của khẩu nghiệp đích thật là thống khổ thấm thiếc.

5 6Phát than địa ngục là địa ngục nước sôi: lúc sanh tiền ưa thích ăn đồ biển sau khi chết liền đọa vào địa ngục nước sôi ngày nay con người tham ăn vì muốn ăn đồ biển cò tươi, thường đem tôm cá còn sống bỏ vào trong nước sôi nhìn thấy chúng nó đau khổ muốn thoát khỏi nhưng vô phương. Sau cùng thì trở thành món ăn ngon của mọi người, thử nghỉ hưởng thụ chỉ có một thời tương lai phải chịu quả báo rất khổ có đáng không?. Lại như tội nhân lúc sanh tiền hay thích giết gà vịt heo bò dê…thường đêm chúng nó nhổ lông thiêu sống hoặc còn sống đem thiêu nướng sự đau đớn thảm thiết vô cùng oán hận, một ngày kia sau khi chết đều phải chịu quả báo nước sôi, chúng ta phải suy nghỉ cho kỷ lưỡng.

7 8Bát bì địa ngục là địa ngục lột da: kẻ đọa vào địa ngục này lúc sanh tiền làm nghề lột da chúng sanh, thí như kẻ giết rắn thường hay lột da của nó, cắt thịt và lấy máu tươi của nó hoặc roi vọt ngược đãi chúng sanh, khiến cho da thịt tan rã, sau khi chết lại đọa vào địa ngục này. Lại dùng ác tâm hiếp đáp ngược đãi người ta giống như: lột y phục của người ta khiến cho người ta đau đớn không kham nổi, phàm là tạo tác nghiệp này sau khi chết thì đọa vào địa ngục lột da.

9 10Hỏa luân sao băng địa ngục là địa ngục xe lửa: phàm là lúc sanh tiền lấy tâm sân hận ngược đãi con cái của chồng trước, kẻ tạo tác tam nghiệp sát, đạo, tà dâm, sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Trong gia đình cốt nhục không thể sống chung với nhau là nhân luân bi kịch, những đứa trẻ vô tội đáng thương rất là thê lương đã không có cha mẹ thương yêu còn lại bị cha mẹ ghẻ ngược đãi càng thêm thê thảm, ngày nay hiếp đáp, nó nhỏ yếu, tương lai nó mạnh, anh yếu tức thì quả báo hiện tiền, lúc đó hối hận đã trễ.

11


12 13Nhân tánh vốn thiện, tấm lòng thương người ai ai cũng có đủ, có duyên thì trở thành người trong một nhà, tất cả đều do nhân duyên túc thế, đời người chẳng qua là mấy mươi năm.

14 15Kiếm thụ địa ngục là địa ngục dùng gươm giáo: Trong kinh Khởi Thể nói địa ngục này, cây cao một muôn do tần, gai nhọn 16 tất, quỉ tốt nắm lấy tay tội nhân trèo lên cây hứng thụ rồi ném xuống, bụng lưng bị gai đâm, da thịt đau tan rã, là lúc sanh tiền phong lưu chơi chán rồi bỏ, không châm lo gia đình khiến cho phải chịu cảnh nghèo nàn khổ không muốn sống, sau khi chết thì đọa vào ngục này.

16 17Trong Kinh nói: khi tội nhân thấy cây kiếm thụ như cô gái xinh đẹp thân rất mềm mại giởn cợt vui đùa, tội nhân nhìn thấy sanh lòng ái nhiễm, chạy đến cây kiếm thụ, không ngờ lá cây sắc bén như dao, cắt xẻo thân thể đến cắt gân lại cắt chẻ đến xương tủy như vậy cắt chẽ toàn thân cho đến rã rời, gió thổi được sống lại, thì bắt đầu lại muốn lên cây, muốn gần cô gái ấy, nào ngờ cô gái lại ở dưới đất cô gái liền cất tiếng nháy mắt và kêu gọi do vì nghiệp lực của tội nhân mạnh mẽ lòng ham muốn hãy hừng, nên bị chặt đức gân cốt và mạch tủy, như vậy toàn thân bị cắt xẻo, tội nhân lên cây xuống cây, nhiều lần như vậy đuổi theo chịu khổ thọ báo, thảm khốc như vậy làm sao không khiến cho người rùng mình rợn gấy, cảnh tượng quả báo thê thảm trong địa ngục cho thấy được là do cái hại của sự dâm dục vô lượng vô biên.

18 19Nghĩ lại đời người ở thế gian có bao nhiêu năm, tại sao không lợi dụng cái thân thể này của chúng ta để đi làm lợi ít cho chúng sanh.

20 21Xạ nhãn địa ngục là địa ngục mù mắt: Kinh luận nói: lúc sanh tiền lấy ác tâm ác nhãn đối đãi với cha mẹ đây là bất hiếu, thử nghỉ đời người khi đến tuổi xế chiều như gọn đèn trước gió, con cái đối đãi với mình bất hiếu như vậy làm sao mà không đau lòng.

22 23Bá thiện hiếu qui tiên, chữ hiếu là cái gốc của sự làm người, gia đình là nền tảng của sự giáo dục chúng ta có thể hiếu thuận, tức là con cái học tập noi theo cái gương tốt nhất bởi vì ngày nay nền giáo dục không coi trọng giáo dục đạo đức, trẻ con từ nhỏ chỉ biết đi học không biết cảm ơn ân, càng không biết thể hội sự muôi nấng cực khổ của cha mẹ. Hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời cha mẹ đem tất cả thứ tốt đều cho nó, từ thỏa nhỏ được nuông chìu thương yêu, khi trưởng thành thì nó tự nhiên ngủ nghịch bất hiếu, là ai tạo thành?. Tam Tự Kinh nói: dưỡng bất giáo phụ chi hóa là nuôi không dạy lỗi của cha mẹ, từ thỏa nhỏ không dạy quả báo của tương lai tức là nó bất hiếu, kinh lại nói tội nhân ở trong ngục này tiêu nghiệp hết nếu được thân quả báo là mù mắt lưng gù thọ mạng ngắn gủi kẻ đọa vào địa ngục này vĩnh viễn ở trong tối tâm cho dù được thân người cũng vô phương thấy được ánh sáng.

Tích tất địa ngục là địa ngục đâm đầu gối: Ngọc Chuẩn nói: lúc sanh tiền chiếm lấy tổ nghiệp tạo tội thị phi kẻ làm mâu thuẩn giữa anh em tranh tụng sau khi chết thì đọa vào ngục này.

Xã hội ngày nay con cái vì tranh đoạt tài sản trở mặt thành thù bỉ thử đều như vậy, lúc con cái được kế thừa tổ nghiệp phải nên lấy tâm cảm ơn cẩn thận lể táng truy niệm tổ tông đem lời dậy của tổ đức phát dương quang đại mới đúng.

Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG*******************************************************************************

Điện thứ 1
Điện thứ 2
Điện thứ 3
Điện thứ 4
Điện thứ 5
Điện thứ 6
Điện thứ 7
Điện thứ 8
Điện thứ 9
Điện thứ 10
Comments (1)

 

  1. Địa ngục phải được hiểu ở 2 nghĩa:
    – Hiện tại: làm ác thì cuộc sống sẽ y như địa ngục
    – Tương lai: sanh làm chúng sinh khác thì cuộc sống giống như địa ngục.
    Thật sự, những cái hình này nên hạn chế tưởng tượng vẽ ra. Những con quỉ xứ hành hình kẻ ác, tôi ko biết có thật hay ko. Nhưng phải nói ra 1 điều này: Quỉ xứ không có quyền hành hạ kẻ ác. Kẻ ác tự tạo nghiệp ác mà có cuộc sống đau đớn, nhục hình mà thôi.

Leave a Reply