10 CỬA ĐỊA NGỤC – Điện thứ 3

Jan 9, 10 | | 4,265 views | No CommentsShare |

Tống Đế Vương: điện này làm chủ khắc thần địa ngục.

10Kẻ đọa vào địa ngục phần nhiều tội căng là do cuồn quá, tà kiến, ngu si, háo sắc mà ra, tội nhân ở trong ngục này thân ở trong ngục này, thân ở vô lượng do tần nóng hừng hực, bị dây chối buột, sau đó bị đẩy rơi xuống lưỡi dao sắt nóng, bên cạnh có chó sắt răng nanh bén nhọn đến ăn nuốt, toàn thân mỗi bộ phận đều bị phanh ăn nuốt, thê thảm không thể tả, bi thảm kêu trời không người cứu cho đến khi tội nghiệp tiêu hết. Nếu được thân người thì thân phận thấp hèn xấu xa thường bị đói khác, rách ngặt, cái khổ của ngục này khổ hơn các ngục của đại địa ngục, thọ tội xong nếu còn có dư tội lại đọa vào địa ngục khác, tiếp tục tiêu tội, nhìn thấy cái khổ trong địa ngục này thật là đáng sợ.

1 2Đảo thun địa ngục là địa ngục đâm giả: Kinh luận nói: lúc sanh tiền lấy ác tâm đâm giả giết hại chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục này, thí như muốn ăn ngon ngủ vị đem thịt cá vét giả thành tương hoặc thành viên tròn. Lại trong Kinh Sở Khởi nói: thường hay lừa dối lường gạt hại người, hiện nay có rất nhiều kẻ chuyên môn dối trá gạt người dà trẻ phụ nữ trẻ con kkiến cho người về dà khổ sở lẻ loi không nơi nương tựa, sau khi chết khó thoát khỏi cái khổ đâm giả.

6 7Đảo điếu địa ngục là địa ngục treo ngược: Trong Kinh Luận nói: lúc sanh tiền lấy tâm ngược đãi bắt chúng sanh lộn ngược vui chơi hoặc treo ngược chúng sanh như câu tôm câu cá để thiêu nướng, như nướng heo rừng con thịt dê, thịt bò, heo, gà. Lại khéo léo làm bẩy để săn bắt chim muôn thú vật cheo ngược, hoặc dùng thủ đoạn để bắt cóc hiếp dâm, đều đọa vào ngục này

8 9Hoặc túc địa ngục là địa ngục chặt chân: Ngọc Chuẩn nói phàm là lúc sanh tiền ỷ mạnh hiếp yếu, dùng quyền uy ép bức kẻ dưới, kkắc nghiệt đối với người dưới hoặc đày tớ gái người làm, khiến cho người không có nơi sinh sống, phàm là tạo các nghiệp này, sau khi chết đều đọa vào địa ngục chặt chân.

11 12Hút máu địa ngục là địa ngục hút máu: Ngọc Luật có nói: lợi dụng chức quyền chôm cắp của công, xâm chiếm tài vật, góp lấy lương thực bóc lột không khác. Sau khi chết đọa vào địa ngục hút máu để cho dơi quạ hút máu trong thân cho đến khi khô cạn mà chết. Gió lạnh vừa thổi, chết rồi lại sống, như thế sanh sanh tử tử thống khổ đến cực độ mãi cho đến tội hết lại chuyển sang ngục khác để thọ tội.

13 14Thư chú địa ngục là địa ngục là địa ngục mọt ăn: kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện thì đọa vào địa ngục này. Nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân toàn thân bị độc mọt ăn kẻ tạo tác các nghiệp bất thiện, hành nghiệp bất thiện thì đọa vào địa ngục này, nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân toàn thân bị mọt ăn từ da thịt đến gân cốt, tất cả bộ phận trong thân đều bị mọt đục khoét thống khổ thấu xương không thể tả.

15 16Xuyên lập địa ngục là địa ngục xuyên xường: Ngọc Luật nói phàm là làm quan bất trung bất liêm, không có lòng giúp đở dân hoặc vượt ngục, phá hoại mồ mả của kẻ khác, hủy hoại danh dự người khác, ngụy tạo nhân chứng, giúp người giải trừ đính ước hôn nhân, sau khi chết đều đọa vào ngục này. Ngày nay tự do ngôn luận đã đi đến chổ không còn nghi kỵ nửa, hủy bán hoặc công kích dẫn đến rối loạn làm họa hại không thể lường được, ảnh hưởng xã hội, nguy hại rất lớn, hoặc ngụy chứng. chuyên làm người chứng minh ly hôn kẻ phá hoại gia đình của người ta, sau khi chết đều đọa vào khổ hình trong địa ngục xuyên xường.

5Trừ gân địa ngục là địa ngục rút gân: lúc sanh tiền ưa thích ăn gân của động vật, như ưa thích ăn gân bò, lại buôn bán bạch phiến. Xíu dục người phạm tội khiến cho họ đọa lạc, đều đọa vào địa ngục này, nhìn thấy trong địa ngục này tội nhân bị trối nằm trên xe sắt bị rút gân ra làm dây để kéo xe, phía sau lại có quỉ tốt dùng rôi đánh hói thúc, thống khổ kêu trời. Lại Ngọc Luận nói: khi gặp cử chỉ yểu điệu của phụ nữ, liền nghỉ gian dâm, tạo ác không chịu hối cải, phóng túng dâm dục vô độ, xúi dục người thối hôn, khiến khích đàn ông dâm loạn …cũng đọa vào địa ngục này.

Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG*******************************************************************************

Điện thứ 1
Điện thứ 2
Điện thứ 3
Điện thứ 4
Điện thứ 5
Điện thứ 6
Điện thứ 7
Điện thứ 8
Điện thứ 9
Điện thứ 10
Leave a Reply