Bài 231 – Thầy dạy:

Jan 8, 10 | | 2,073 views | No CommentsShare |


l0

Đời trần lao các con có biết

Chốn vay nhiều trả riết khổ đau

Vay chi nghiệp chướng thao thao

Trái oan oan trái rốt vào nơi đâu?

Thầy dạy mãi đôi câu nhắc trẻ

Ráng tu trì lý lẽ làm chi

Tưởng mình hay quá sanh nghi

Biết đâu nẻo chánh tà thì phân minhl

Vì vay nợ đinh ninh chưa trả

Món nợ xưa định trả nhưng chưa

Nợ nần dồn dập dây dưa

Còn đâu giác ngộ mà vừa mong tu

Vì lẽ đó hồn ngu bao kiếp

Quẩn lanh quanh liên tiếp tử sanh

Kiếp này từ tử qua sanhl1

Kiếp sau cũng thế chỉ đành vậy thôi

Đời như cánh hoa trôi trên nước

Nỗi lềnh bềnh không bước đi đâu

Hồn sầu không biết bao lâu

Trồi lên hụp xuống giãi giầu phong sương

Nhiều tên tuổi con nương tái kiếp

Kiếp làm người thế thiếp sầu đau

Thú cầm sầu thảm thâm sâul2

Đàn em chịu giết máu đào tràn lan

Người mê ngủ thu sang đông lại

Hết thân tàn cũng tại con thơ

Giựt mình nghe bản Thiên thơ

Hồi tâm chuyển ý bấy giờ lo thân

Nếu cứng cổ phân vân giải đãi

Chẵng nghe lời Cha mãi mê si

Đường trần nặng trược chia ly

Diêm phù trước mắt trần thì đâu xal5

Cảnh vô thường sáng ra đã chết

Ai biết chừng đã hết kiếp sanh

Hồn lìa xác kiếp đua tranh

Vô thường qũy dữ đòi giành thân kia

Biết sám hối con kia đã trễ

Xuống ngục rồi sao để đòn roi

Tự mình xử án ai coi

Minh Đài Cảnh nó rọi soi tội tình

Thấy bị quay trăm nghìn cảnh tộil6

Chẵng ăn năn tội bội tăng sao

Chờ ngày tội phước phân sâu

Là ngày định tội kiếp sau làm gì

Nếu tội quá con đi kiếp thú

Chẵng phước nhiều nên trú nơi đâu?

Luật Trời khuôn rập thâm sâu

Nhớ câu tội phước biết hầu lo thân

Còn vật chất có dâng tới mắtl7

Phủ nhận liền danh đắc luôn hư

Hại đời trẻ thiếu không dư

Nó không bền vững bây chừ chọn đi?

Bỏ cái giả nên ghi trong dạ

Tầm lý chơn cảm tạ ơn trên

Tập tành lý chánh không quên

Thầy mang Đại Đạo dựng nền vì do

Muốn cứu rỗi con cho thấy Đạo

Lý hư vô thong thạo học nhanh

Vận hành vũ trụ luôn sanh

Âm dương chuyển lập trưởng thành càn khônl8

Đạo biến hoá ngữ ngôn khó tả

Biến vạn loài nay đã thông minh

Hậu thiên trược nhiễm nay sinh

Chúng sanh xa Đạo đắm mình đau thương

Thầy lập Đạo quê hương Nam Việt

Cốt quy hồn con thiệt về sang

Thiên đàng cảnh giới cao sang

Không ai tranh chấp xỗ sàng nghe không

Ngày Đạo khai năm trông tháng tới

Khá nhiều năm vung xới cho tươi

Thầy truyền giáo khắp nơi nơil9

Kinh kia sách nọ đặng mời con tu

Thầy bố điển thấp thu cao nhận

Đủ căn cơn tường tận xin dâng

Đủ đầy trình độ nương thân

Mà mong độ chúng thoát dần khổ đau

Nói đến đời không sao tả nỗi

Sống mơ màng thay đổi ngày đêm

Nào quyền nào lợi mong thêml10

Nào cao nào thấp chẵng kềm chơn tâm

Nào chánh tà cao thâm khó hiểu

Dẫn chúng sanh bao kiểu mê ly

Chiến tranh sát hại ôi chi!

Là đường khổ lụy khác gì Âm Ty

Ngục trần gian sầu bi khổ lụy

Tự cứu mình tận tụy tu chơn

Lòng thành tịnh luyện keo sơn

Hầu mong giải thoát tiếng đờn trần gian

Thầy xuống thế gian nan độ trẻ

Mở kỳ ba mọi lẽ mong chol11

Cho đồng Tam Giáo Thiên đo

Quy nguyên Tam Giáo đợi đò sang sông

Là Thiên ý khai thông mọi Đạo

Phải hòa nhau mối Đạo lân bang

Đạo người phỉ bang con ngang

Nói nhiều khẩu nghiệp lạc đàng theo ma

Lấy phàm trí đoán xa đây đó

Lấy tâm phàm soi ngó làm chi

Được gì hỡi các con si ?l14Tội khinh tội nói tội bì vô minh

Có huệ nhãn tâm linh khai ngộ

Thấy huyền vi cứu độ của Thầy

Thầy làm sao các con hay

Đừng gây ra tội con này xin ngưng

Ngọc có qúy tay bưng trao tử

Hoàng Phụ lòng muốn giữ tâm con

Thượng miền núi mỹ trăng son

Đế Thiên cứu trẻ để còn gặp nhau
Người gởi: Thomas Nguyen
Houston 10/29/2009
Leave a Reply