PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 11

Jan 6, 10 | | 2,761 views | No CommentsShare |


Hinh Phat 4

Chùa Hoằng Pháp
Khóa Tu Phật Thất
Lần thứ 11

Chủ Nhiệm: Thích Chân Tính
Dẫn Chương Trình: Thích Tâm Tuấn
Nhân Vật: NGUYỄN VĂN HẢI – Pháp danh: CÁT TƯỜNG.Nội dung: Sinh ra trong một gia đình nông dân, đông con, Nguyễn Văn Hải sớm phải ra đời. Vì không ai chỉ dạy, nên chú đã sớm lao vào con đường tội lỗi như trộm cắp, cờ bạc, trai gái…. Chú đã gây ra cho gia đình, xã hội những hậu quả thật nặng nề. Thế nhưng từ một người mang trên mình đầy dẫy những dấu tích của tội lỗi, chú đã quay đầu hướng thiện thành tâm sám hối cho những lỗi lầm xưa của mình. Nguyện làm mới cuộc đời, chú đã tìm đến Phật pháp, từng bước thực tập để chuyển hóa thân tâm, hoán đổi cuộc đời của mình. Hiện nay, chú đã phát nguyện noi theo dấu chân xưa của Đức Phật, nguyện sống tốt đẹp những ngày còn lại cho tha nhân. Đây cũng chính là nội dung của chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 11.


http://video.google.com/videoplay?docid=-5066304295795034482*******************************************************************************

Tâm Duyên chân thành tri ân Chùa Hoằng Pháp đã thực hiện những video “Phật Pháp Nhiệm Mầu” rất ý nghĩa và giá trị.

Tâm Duyên xin chân thành tri ân đến Quý Đạo Hữu đã upload trên Google.com!!!

*******************************************************************************

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 1
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 2
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 3
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 4
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 5
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 6
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 7
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 8
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 9
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 10
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 11
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 12
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 13
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 14
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 15
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 16
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 17
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 18
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 19
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 20
Leave a Reply