OUT OF BOUNDS PHOTO

Dec 30, 09 | | 15,428 views | No CommentsShare |


Với nghệ thuật sắp đặt và phần mềm chỉnh sửa, con người và vật thể trong các tấm hình như đang vượt ra khỏi giới hạn khung viền. Thể loại ảnh này được gọi là OOB (Out of bounds photo).


TA11


TA12


TA13


TA14


TA15


TA16


TA17


TA18


TA19


TA20


TA21


TA22


TA23


TA24


TA25


TA26


TA27


TA28


TA29


TA30

*******************************************************************************

Chân thành cảm ơn tác giả của những bức ảnh trên!
Người gởi: Dì Phúc

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): Những bức ảnh ‘vượt khung hình’ kỳ lạ!
Xem trang sau (Next): Chó tập Yoga

Leave a Reply