Khóa Hội Thảo Giáo Lý

Dec 28, 09 | | 2,264 views | No CommentsShare |


january

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Cao Đài Giáo Hải Ngoại

*****

Khoá Hội Thảo Giáo Lý Cao Đài
1 – 2 tháng giêng, năm 2010Mục đích: Học hỏi, san sẻ, làm sáng tỏ giáo lý Cao Đài, phương thức tu học và hành đạo trong cộng đồng ngoại quốc


Địa điểm:

Thánh Thất Cao Đài Pomona
573 W 10th St
Pomona, CA 91766
(Phi trường gần nhứt: Ontario, California)Chương trình:

Thứ Sáu 1 tháng giêng năm 2010, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều:
Cao Đài là gì?
Lý do thành lập đạo Cao Đài. Nhân loại có cần thêm một tôn giáo mới?
Nguyên lý đạo Cao Đài.
Đạo Cao Đài khác với các tôn giáo hiện tại ra sao?
Ngoại giáo công truyền
Nội giáo tâm truyền
Phương thức tu hành cho người ngoại quốc và thế hệ kế tiếp


Thứ Bảy 2 tháng giêng, năm 2010, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều:
Nghi lễ Cao Đài, cúng tứ thời, cúng sóc vọng, quan hôn tang tế.
Con đường tu hành của thế hệ kế tiếp


Phiếu ghi danh:
(Xin phúc đáp trước ngày 24-12-2009)


Tên họ:___________________
Địa chỉ:___________________
Phone nhà:___________________ Phone tự động:___________________Phiếu ghi danh xin gởi về:

Chế Tùng
16 Mar Vista
Irvine, CA 92602
Phone: (714) 838-3094
hoặc e-mail về DavidTungChe@yahoo.comLiên lạc:
Mọi vấn đề liên quan đến khoá hội thảo (phương tiện trú ngu, đưa đón phi trường, v.v…) xin liên lạc với:

Chế Tùng: 714 319-4956, e-mail: DavidTungChe@yahoo.com
Bùi Quang Khanh: 714 505-9937. e-mail: khanhquangbui@gmail.com
Leave a Reply