HỒI TÂM

Dec 26, 09 | | 11,156 views | 1 CommentShare |


htTHƯỢNG THIÊN NHÃN CHÍ TÔN để đó
Chẳng thành tâm chẳng có cần chuyên
Kể từ THƯỢNG TƯỢNG để nguyên
TỨ THỜI không cúng không nguyền một câu
Năm cây nhang đốt đâu chẳng thấy
Nhìn lư hương chỉ thấy một cây
Tàn nhang lưới nhện bao vây
THIÊN BÀN như thế có THẦY ngự không ???
Việc chay lạc cũng không ăn đủ
Tháng mười ngày có đủ được đâu???
Sáu ngày tính đã quá lâu
Cam đành thất lễ những câu thề nguyền
Ngày SÓC – VỌNG không siêng đi cúng
Thiếu đức tin chẳng cũng hữu duyên
ht2Nhưng khi bước đến chùa chiền
Cũng không vô cúng ngồi hiên mà chờ!
Ít đi cúng nên khờ, nên nhát
Sợ không rành cô bác mỉa mai
Một năm tính đếm ngón tay
Chùa đi chỉ được ba ngày trong năm (Tháng 1-7-10)
Lời THẦY dạy trong tâm chẳng để
Khi nạn tai sắm lễ đặt bàn
TRÀ, RƯỢU, HOA, QUẢ, ĐÈN, NHANG
Mời ĐẠO đông đủ lễ dâng nguyện cầu.
Khi hữu sự mới cầu mới khẩn
Nguyện CHÍ TÔN – CÁC ĐẤNG hộ trì
HỒI TÂM suy nghĩ lại đi !!!
CHÍ TÔN – CÁC ĐẤNG từ bi dụng lòng
Nay suy nghĩ lắng trong, gạn đục
THÁNH THẦN luôn từng phút quanh ta
Hằng ngày tuần khắp xét tra
Chép ghi công quả chẳng qua mãi nào.
ht3CHÍ TÔN ngự ĐÀI CAO rõ biết
Mới khai ân cứu hết muôn loài
Ai mà do dự lôi thôi
Qua kỳ ÂN XÁ chết toi xác hồn
Nhanh chân đến CHÍ TÔN nhận lỗi
Lập TAM CÔNG chuộc tội với THẦY
Chăm bồi công đức từ đây
Đến ngày lập Hội được THẦY thưởng ban.
Làm như thế bạc vàng khó sánh
Trở về quê được cạnh MẸ – CHA
Hưởng công tu luyện vừa qua
THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG cất nhà thiên thu.

(Trích Cẩm Nang Hồi Tâm Tĩnh Ngộ)

*******************************************************************************

Nhập môn vào ĐẠO CAO ĐÀI
THƯỢNG TRANG để đó chẳng rày lập công
ĐÀN, VÍA, SÓC, VỌNG cũng không
Bảo rằng bận việc trong lòng chưa an
Đến khi gặp chuyện nguy nan
Lăng xăng thiết lễ lập bàn cầu xin
Bình thường TRỜI – PHẬT chẳng tin
Hữu sự mời ĐẠO tụng kinh làm gì ???
HỒI TÂM suy nghĩ lại đi !!!
TRỒNG ĐẬU không thể TRỔ MÌ được đâu
TỨ THỜI không cúng một câu
Hữu sự TRỜI – PHẬT có đâu cứu mình !!!

*******************************************************************************

Chẳng phải tu hành hết nạn tai
Hay là hưởng phước được lâu dài
Người tu cũng đắc tùy duyên kiếp
Có lúc quả nhồi trả gấp hai

ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN

*******************************************************************************

Một kiếp phù sinh chẳng bấy lâu!
Loay hoay tóc bạc phủ lên đầu
Nợ nần mê mế chưa thu xếp
Cái chết kề bên nghĩ phát rầu !!!

ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

(Trích Cẩm Nang Hồi Tâm Tĩnh Ngộ)

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): THẬP THIỆN KHUYẾN TU
Xem trang sau (Next): Bản Chất

Comments (1)

 

 1. Đặng Trường Sanh says:

  HỒI TÂM.
  Việc chi cố gắng mới thành.
  Tu hành quí nhứt sao đành làm ngơ.
  Thiên Đường Cha đợi Mẹ chờ.
  Mê chi trần tục bơ phờ tấm thân.
  Bệnh Già rồi Tử rất gần.
  Không lo thoát khỏi để gần Phật Tiên.
  Mê chi giả tạm trần miền.
  Tìm về nơi chốn Thiêng Liêng thanh nhàn.

Leave a Reply