Tinh Khí Thần

Dec 22, 09 | | 1,992 views | 1 CommentShare |


tktKính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, January 2, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: “Tinh Khí Thần“. Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của HH Hùng và Qúy HTĐM.

Ghi chú: số điện thoại mới của teleconference là: (712) 432-0180. Nếu có trở ngại trong việc vào teleconference, xin quý HTĐM tiếp tục gọi trở lại số địên thoại trên (712) 432-0180.

Chỉ dẫn để vào teleconference:

Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (712) 432-0180
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng

Comments (1)

 

 1. Đặng Trường Sanh says:

  TINH KHÍ THẦN
  Luyện tinh hóa khí,luyện khí hóa thần luyện thần hườn hư.
  Đây là pháp tu cải lão hoàn đồng,trường sanh bất lão.Thuộc về cơ bí pháp.Nếu công quả của Bạn tròn đầy thì sẽ có người đến trao bí pháp cho Bạn luyện Đạo.Hiện nay bài luyện đạoTam Thừa Cửu Chuyễn đã phổ biến,nhưng nếu không có Minh Sư thượng Đế chỉ bí pháp thì không thể luyện thành đặng.Khi luyện đến Tam chuyễn thì Bạn đạt được trường sanh.
  Đến Tam chuyễn hậu thiên ngưng giáng .
  Nhứt bộ thành ngọc bảng đề danh.
  Công phu khử trược lưu thanh.
  Linh đơn một phẫm trường sanh muôn đời.
  Các Bạn liệu phương thế nâng đỡ đức tin của Môn đệ cao lên hằng ngày.Ấy là công quả đầu hết.
  Khổ hạnh là nấc thang để bước khỏi chốn luân hồi.Phải hạ mình để công tìm kiếm học hỏi cho ra ngon nguốn thì mới giúp ích cho nền Đạo được.Mỗi ngày phải biết tìm chỗ sai mà sửa lỗi.Hãy luôn gìn giữ bộ thiết giáp mà. phổ độ chung sanh thoát khỏi bể trần khổ nầy.Được vậy thì ngày an nhàn của Bạn không còn xa lắm.
  THI
  Cùng dắt lẫn nhau lại một nhà
  Toàn cầu Thế giới chỉ một Cha.
  Dữ hiền do bởi lòng xui khiến.
  Công quả tròn đầy ắt đến Ta.

Leave a Reply