Tinh Khí Thần

Dec 22, 09 | | 2,291 views | No CommentsShare |


tktKính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, January 2, 2010, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: “Tinh Khí Thần“. Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của HH Hùng và Qúy HTĐM.

Ghi chú: số điện thoại mới của teleconference là: (712) 432-0180. Nếu có trở ngại trong việc vào teleconference, xin quý HTĐM tiếp tục gọi trở lại số địên thoại trên (712) 432-0180.

Chỉ dẫn để vào teleconference:

Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (712) 432-0180
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng

Leave a Reply