Đức Tin

Dec 22, 09 | | 1,949 views | 1 CommentShare |


dtKính thưa quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội:

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, December 5, lúc 6:00 PM PST. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về đề tài: “Đức Tin: làm thế nào để giữ vững Đức Tin?” Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của HH Hùng và Qúy HTĐM.

HH Vân Dương sẽ đảm nhiệm về phần kỷ thuật.

Chỉ dẫn để vào teleconference:
Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (616) 347-8200
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng

Comments (1)

 

 1. Đặng Trường Sanh says:

  ĐỨC TIN
  Tu hành phải có đức tin.
  Tin Trời tin Phật Thần linh hộ trị.
  Tin tu thoát khỏi sầu bi.
  Một lòng chí quyết bước đi tới cùng.
  Tin Trời là đấng Cha chung.
  Cho nên ta phải đồng cùng thương nhau.
  Chớ nên chia rẽ tách màu.
  Tranh giành chém giết làm đau lòng Thầy.
  Tin cơ tận diệt tới đây.
  Cùng nhau díu dắt thoát dây buộc ràng.
  Tin là cõi khổ thế gian.
  Một lòng chí quyết Thiên Đàng bước lên.
  Tin đời Thánh Đức xây nền.
  Đưa Ta thoát khổ lên đền Phật Tiên.
  Cõi trần bể khổ triền miên.
  Chúng ta quyết chí lên miền bồng lai.
  Tu đừng bắt cá hai tay.
  Mê đời mến đạo có ngày khổ thân.
  tu hành phải ráng chuyên cần.
  Chán đời theo Đạo mới gần Phật Tiên.

Leave a Reply