Đức Tin

Dec 22, 09 | | 26,206 views | No CommentsShare |


dtKính thưa quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội:

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, December 5, lúc 6:00 PM PST. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về đề tài: “Đức Tin: làm thế nào để giữ vững Đức Tin?” Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của HH Hùng và Qúy HTĐM.

HH Vân Dương sẽ đảm nhiệm về phần kỷ thuật.

Chỉ dẫn để vào teleconference:
Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (616) 347-8200
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng

Leave a Reply