Đạo Đức

Dec 22, 09 | | 1,955 views | 1 CommentShare |


ddKính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, December 19, lúc 6:00 PM PST. Đề tài thảo luận: “Đạo Đức“. Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của HH Hùng và Qúy HTĐM. Ghi chú: số điện thoại mới của teleconference là: (712) 432-0180

Chỉ dẫn để vào teleconference:
Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (712) 432-0180
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Kính,

Chế Tùng

Comments (1)

 

 1. Đặng Trường Sanh says:

  ĐẠO ĐỨC
  Đạo đức là con đường tốt đẹp,là cái khuôn mẫu.Để cho loài người nương đó mà sửa mình đặng mở mang trí hóa thông minh sáng suốt hoàn toàn hâu đưa bản thân và xã hội đến Chân Thiện Mỹ.
  THI
  Chẵng quản đồng tông mới một nhà.
  Cùng chung Đạo Đức tức một Cha.
  Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi.
  Dạy lẫn cho nhau đặng chữ Hòa.

Leave a Reply