These are really fascinating!

Dec 17, 09 | Tâm Duyên | 2,158 views | No CommentsShare |

F2
CAN YOU SEE 10 FACES IN THE TREE?


F6
CAN YOU SEE THE THREE WOMEN?


F3
THERE’S A FACE IN HERE. CAN YOU SEE IT?


F4
CAN YOU SEE THE BABY?


F5
CAN YOU SEE THE KISSING COUPLE?


*******************************************************************************

Chân thành cảm ơn tác giả của những bức ảnh trên!
Người gởi: Dì Phúc

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): These are really fascinating!
Xem trang sau (Next): Tranh Nhân Quả

Leave a Reply