PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KỲ 18

Dec 1, 09 | | 2,074 views | No CommentsShare |


Hinh Phat 4

Chùa Hoằng Pháp
Khóa Tu Phật Thất
Lần thứ 55


Chủ Nhiệm: Thích Chân Tính
Dẫn Chương Trình: Thích Tâm Huy
Nhân Vật: Thích Trung ĐạoNội dung: Trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 18, nhân vật chính là thầy Thích Trung Đạo sống ở Mỹ. Thầy vốn gốc là người thiên chúa giáo. Tuy sống nhiều năm trong sự giáo dục của Chúa, nhưng thầy vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn và khát khao đi tìm chân lý. Như một quy luật tự nhiên, một người đi tìm kho báu đào bới nơi này không được thì tiếp tục đào bới nơi khác, nên thầy đã quyết định đi tìm hiểu các tôn giáo, và cuối cùng thầy đã tìm ra kho báu Phật pháp. Từ đó thầy đã chuyển hướng cuộc đời, tu tập theo lời Phật dạy và đạt được rất nhiều an lạc. Vốn là một võ sư nên trong thời gian tu tập, thầy đã kết hợp được luyện tập khí công và phương pháp tu. Từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, thầy đã truyền dạy cho nhiều người để có được một sức khỏe tốt phục vụ cho việc tu tập sao cho kết quả cuối cùng đạt được là thân tâm an lạc.
*******************************************************************************

Tâm Duyên chân thành tri ân Chùa Hoằng Pháp đã thực hiện những video “Phật Pháp Nhiệm Mầu” rất ý nghĩa và giá trị.

Tâm Duyên xin chân thành tri ân đến Quý Đạo Hữu đã upload trên Youtube.com!!!

*******************************************************************************

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 1
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 2
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 3
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 4
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 5
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 6
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 7
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 8
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 9
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 10
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 11
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 12
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 13
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 14
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 15
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 16
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 17
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 18
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 19
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 20
Leave a Reply