TÂY NINH ĐẤT THÁNH LINH THIÊNG

Dec 1, 09 | | 2,485 views | No CommentsShare |
TN1Nhạc : Lâm Hoàng
Lời : Cao Quỳnh Tuệ Lâm
Ca sĩ : Phương Dung

Tây Ninh đất Thánh trăm hoa, tha phương thương mãi quê nhà. Tây Ninh đất hứa tương lai muôn năm còn mãi Đấng Cao Đài. Xưa bao lần đã tiếp Ơn Trên. Nay vang lừng, nay vang lừng hai tiếng Tây Ninh.

Tây Ninh hai tiếng linh thiêng. Tây Ninh đất Thánh dân hiền. Thương hơn những lúc đi xa, nơi phương trời lòng nhớ thương đầy, nơi phương trời lòng vẫn không khuây.

Ơn cao dầy mang ngập lòng không dứt trong tim.
Nguyện cầu lên tầng cao, nguyện cầu lên Cha Trời, nguyện cầu trọn lòng son, nguyện cầu vẹn tình chơn, nguyện cầu chẳng hề quên, tôn vinh rồi, tôn vinh rồi, mãi mãi không thôi.

Tây Ninh vang tiếng năm châu. Tây Ninh thơ viết ngàn lời. Tây Ninh có núi Linh Sơn. Khi thoáng nhìn đâu thấy Thiên Đàng đem nhãn thần nhận lẽ hư vô nên tâm hồn mang nặng hoài hai tiếng Tây Ninh.*******************************************************************************

Tâm Duyên xin chân thành tri ân đến Quý Đạo Hữu đã upload trên Youtube.com!!!

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): Dâng Hoa Nguyện Ước
Xem trang sau (Next): Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 18

Leave a Reply