NHỮNG BỨC ẢNH “VƯỢT KHUNG HÌNH” KỲ LẠ!

Dec 1, 09 | | 8,701 views | No CommentsShare |


Với nghệ thuật sắp đặt và phần mềm chỉnh sửa, con người và vật thể trong các tấm hình như đang vượt ra khỏi giới hạn khung viền. Thể loại ảnh này được gọi là OOB (Out of bounds photo).


TA1


TA2


TA3


TA4


TA5


TA6


TA7


TA8


TA9


TA10


TA31


TA32


TA33


TA34


TA35


TA36

*******************************************************************************

Chân thành cảm ơn tác giả của những bức ảnh trên!
Người gởi: Dì Phúc

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): These are really fascinating!
Xem trang sau (Next): Tranh Nhân Quả

Leave a Reply