HÃY BIẾT ƠN ĐỜI !!!

Nov 20, 09 | | 7,340 views | 1 CommentShare |

Đời là một quà tặng
Hãy Biết Ơn Đời !!!

Tâm Duyên chuyển từ .pps files do Dì Phúc gởi sang .wmv cho tiện việc upload chia sẽ cùng tất cả quý vị Đạo Hữu gần xa . Chân thành cảm ơn Romy và Dì Phúc.YouTube Preview Image


Hình ảnh : Romy
Chuyển ngữ : ltd
21/2/2009


Xem trang trước (Prev): Bao Nhiêu …
Xem trang sau (Next): Lục Tổ Huệ Năng

Comments (1)

 

Leave a Reply