BAO NHIÊU … ?

Nov 20, 09 | | 2,113 views | No CommentsShare |

…..
Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
…..Chân thành cảm ơn tác giả của tác phẩm Bao Nhiêu


Xem trang trước (Prev): Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 16
Xem trang sau (Next): Hãy Biết Ơn Đời !!!

Leave a Reply