TRANH NHÂN QUẢ

Nov 13, 09 | | 14,066 views | 1 CommentShare |


Nên nhớ, trong Phật pháp có câu: ‘Vạn pháp giai không, nhân quả bất không

“Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại

p1

Kiếp trước: Hiến vàng tô điểm Phật
Đời nay: Làm quan. Tại vì sao?

p2

Kiếp trước: Xây cầu đắp đường làm lộ
Đời nay: Cởi ngựa ngồi kiệu

p3

Kiếp trước: Dâng y cúng dường chư Tăng
Đời nay: Mặc gấm mặc lụa

p4

Kiếp trước: Cơm gạo bố thí người nghèo
Đời nay: Có ăn, có mặc

p5

Kiếp trước: Dâng gạo cúng chùa
Đời nay: Nhà cao lầu gác

p6

Kiếp trước: Hoa tươi dâng cúng Phật
Đời nay: Mặt mày trang nghiêm, tại vì sao?

p7

Kiếp trước: Tụng kinh niệm Phật
Đời nay: Thông minh trí tuệ

p8

Kiếp trước: Tràng phan nghiêm cúng Phật
Đời nay: Vợ chồng hạnh phúc

p9

Kiếp trước: Kính trọng người cô độc
Đời nay: Cha me song toàn

p11

Kiếp trước: Hay phóng sinh thả cá
Đời nay: Sống lâu

p12

Kiếp trước: Khinh thường coi rẻ chồng
Đời nay: Quả phụ

p13

Kiếp trước: Hiến dầu đốt đèn Phật
Đời nay: Mắt sáng

p14

Kiếp trước: Chửi cha mắng mẹ
Đời nay: Câm ngọng. Tại vì sao?

p16

Kiếp trước: Thiếu nợ không trả
Đời nay: Làm trâu ngựa

p15

Kiếp trước: Chê cười lạy Phật
Đời nay: Gù lưng

p17

Kiếp trước: Hiến thuốc cứu mạng người
Đời nay: Khỏe mạnh tại vì sao

p18

Kiếp trước: Ác tâm hại người
Đời nay: Cô đơn khổ cực

p19

Kiếp trước: Giảng kinh thuyết pháp
Đời nay: Công đức vô lượng

p20

Kiếp trước: Cúng gạo cho chùa
Đời nay: Ở nhà cao cửa rộng

p21

Kiếp trước: Cứu giúp người nghèo
Đời nay: Được phú quý hiển vinh

p22

Kiếp trước: Phóng sinh bất sát
Đời nay: Con cháu đầy đàn

p23

Kiếp trước: Xây cầu, đắp đường
Đời nay: Lên xe xuống ngựa

p24

Kiếp trước: Kính lão cúng hiền
Đời nay: Phước huệ thọ toàn

p25

Kiếp trước: Chỉ đường dẫn lối
Đời nay: Mọi người kính nể

p26

Kiếp trước: Cúng dường chư tăng
Đời nay: Được vợ thảo dâu hiền

p27

Kiếp trước: Thù ghét hạn người
Đời nay: Nuôi con không chóng lớn

p28

Kiếp trước: Thông dâm vợ người
Đời nay: Suốt đời cô độc

p29

Kiếp trước: Đời trước xem sách nhảm nhí
Đời nay: Đôi mắt mù lòa

p30

Kiếp trước: Đâm thọc nhiều chuyện
Đời nay: Ói máu lênh láng

p31

Kiếp trước: Phật Pháp không tin
Đời nay: Điếc đặc cả tai

p32

Kiếp trước: Xử tệ, ngược đãi thú vật
Đời nay: Ghẻ mọc đầy người

p33

Kiếp trước: Ganh ghét người tài giỏi
Đời nay: Thân hình hôi thối nực nóng

p34

Kiếp trước: Làm chuyện dèm pha
Đời nay: Mang tật sứt môi miệng mình

p35

Kiếp trước: Đánh cha, đập mẹ
Đời nay: Tay chân bị tật nguyền

p36

Kiếp trước: Phá hoại cầu đường
Đời nay: Què chân, tật nguyền

p37

Kiếp trước: Thản nhiên trước tai nạn kẻ khác
Đời nay: Suốt đời thường mang tật bệnh

p38

Kiếp trước: Gạt người mù
Đời nay: Không làm chó cũng làm heo

p39

Kiếp trước: Thấy nguy không cứu làm ngơ
Đời nay: Suốt đời ngồi tù thui thủi

p40

Kiếp trước: Nói xấu kẻ khác
Đời nay: Lãnh quả bị thuốc chết

p41

Kiếp trước: Khinh bỉ người giúp việc
Đời nay: Thân hình gù lưng xấu xí

p42

Kiếp trước: Dành lợi mình để hại người khác
Đời nay: Lãnh nghiệp chết treo khổ đời

p43

Kiếp trước: Cản người đi chùa, phỉ báng Phật giáo
Đời nay: Không bị sét thiên lôi thì bị lữa đốt


Xem Video Nhân Quả*******************************************************************************

Chân thành tri ân đến Họa sĩ đã vẽ tranh minh họa rất sâu sắc và tài tình theo Nhân Quả Ba Đời và cũng cảm ơn Cư Sĩ Thanh Tú đã cho đăng tranh chia sẽ ở trang Kinh Điển Phật Pháp. Mong rằng những bức tranh trên sẽ cảm hoá người đời để tu nhân tích đức, đời đời an vui.

Tâm Duyên

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): Những bức ảnh ‘vượt khung hình’ kỳ lạ!
These are really fascinating!

Comments (1)

 

  1. Phương Nguyễn says:

    Cảm ơn người đã tạo ra những bức tranh hết sức ý nghĩa. Cầu cho những người làm ra tác phẩm này và những người có công đăng bài này được vô lượng phước báo, vô lượng tài bảo. A Di Đà Phật

Leave a Reply