Sự ích lợi của việc tu học

Nov 12, 09 | | 2,448 views | 1 CommentShare |
Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, November 14, lúc 6:00 PM PST. Hiền Huynh Hùng (Montréal, Canada) sẽ giúp chúng ta về phần thuyết trình với đề tài: “Sự ích lợi của việc tu học“. Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của HH Hùng và Qúy HTĐM.

Chỉ dẫn để vào teleconference:

Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (616) 347-8200
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Chế Tùng

Comments (1)

 

 1. Đặng Trường Sanh says:

  SỰ ÍCH LỢI CỦA VIỆC TU HỌC
  Muốn làm được kỷ sư bác sỉ.
  Phải học hành chăm chỉ mới nên.
  Người tu gian khổ chớ quên..
  Tu thành chánh quả mới lên Niết Bàn.
  Phải trải qua trăm ngàn chướng ngại.
  Về Tây Phương đâu phải dễ dàng.
  Tâm giác mới đạt huy hoàng.
  Tâm mê chướng ngại Niết bàn khó lên.
  Tu hành phải biết quên mùi tục.
  Mới nhứt tâm bay vút lên cao.
  Tu mà còn vướng trần lao.
  Muôn đời ngàn kiếp chẵng bao giờ thành.
  Chớ lầm tưởng tu hành đơn giản.
  Tu không rành kẻ chán người chê.
  Tu hành hai chữ Giác Mê.
  Giác thì thành Phật Mê về trần lao.
  Mê với Giác mà sao chẵng biết.
  Bởi vì Mê luyến tiếc trần gian.
  Trần gian có bạc có vàng.
  Rượu thịt đủ thứ Niết bàn thì không.
  Không mà có ở trong huyền diệu.
  Có mà không hãy liệu mà tu.
  Tu sao vẹt phá ám mù.
  Đắc thành Tiên Phật thiên thu an nhàn.

Leave a Reply