Sự ích lợi của việc tu học

Nov 12, 09 | | 2,106 views | No CommentsShare |
Kính thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội,

Buổi hội thảo kỳ tới sẽ vào ngày Thứ Bảy, November 14, lúc 6:00 PM PST. Hiền Huynh Hùng (Montréal, Canada) sẽ giúp chúng ta về phần thuyết trình với đề tài: “Sự ích lợi của việc tu học“. Xin qúy HTĐM chuẩn bị những câu hỏi và phần đóng góp ý kiến để buổi thảo luận của chúng ta được thêm phong phú và hữu ích. Xin thành thật cảm tạ sự tham gia và đóng góp của HH Hùng và Qúy HTĐM.

Chỉ dẫn để vào teleconference:

Free Conference Call (in USA only)
— Conference Dial-in Number: (616) 347-8200
— Participant Access Code: 1002978#
— Dial 1 after dial access code following by #

Chế Tùng

Leave a Reply